THPT Tông Lệnh Online

THPT Tông Lệnh Online - Admin: Trương Văn Phúc
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập
Nhận: + Lắp đặt, sửa chữa máy vi tính, diệt virus, cài đặt phần mềm theo yêu cầu. + Đổ mực máy in, thay các phụ kiện của máy in. + Tải nhạc, ghi đĩa theo yêu cầu.
Liên hệ: Trương Văn Phúc - Địa chỉ: Tiểu khu 5 - Tông Lạnh - Thuận Châu - DĐ: 01678 084 860
Nhận: chụp ảnh thẻ lấy ngay, ảnh đại hội, ảnh sinh nhật.
Đồng hồ

Ảnh ngẫu nhiên
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» kèo shang-greek
Mon Jun 11, 2012 10:07 am by namlun.200893

» Giải bóng đá nữ trường THPT Tông Lệnh ngày 08/03/2012
Tue Apr 17, 2012 10:43 am by huky_chris

» Kí sự coi thi Mường Lầm
Fri Mar 23, 2012 8:07 am by huky_chris

» CÂU HỎI HÓC BÚA NÈ
Thu Mar 22, 2012 10:39 pm by huky_chris

» [Bài viết hay] DÀNH CHO NHỮNG TÍN ĐỒ AOE
Thu Mar 22, 2012 10:43 am by huky_chris

» Dành cho những ai muốn thi vào kế toán
Wed Mar 21, 2012 9:54 pm by huky_chris

» văn nghệ hồi 20-11 ney
Wed Mar 21, 2012 2:50 pm by huky_chris

» Hướng dẫn chơi đế chế
Wed Mar 21, 2012 1:48 pm by huky_chris

» Siênh viên đại học Tây bắc giết người yêu rồi tự tử.....
Wed Mar 21, 2012 1:35 pm by huky_chris

Top posters
Admin (107)
 
huky_chris (16)
 
andy_chip (11)
 
Trai_xom_ngheo91 (9)
 
nkoxnam94 (7)
 
namlun.200893 (4)
 
hoanglan_7682 (3)
 
bogngo_kute (3)
 
New Horizon (1)
 
nhockoolbaby1995 (1)
 
Most Viewed Topics
solokhop cuụoc đời sự nghiệp và tác phẩm số phận con người
Phân tích tác phẩm ông già và biển cả
Tất cả tài liệu về thuốc của Lỗ Tấn
Ảnh trường THPT Tông Lệnh
album nhạc buồn
Kí sự coi thi Mường Lầm
Đêm mai, sẽ có mưa sao băng ở Việt Nam
Giáo trình Visual Foxpro 6.0
Lấy lại Hoàng Sa - Trường Sa - Tốp ca
Siênh viên đại học Tây bắc giết người yêu rồi tự tử.....

Share | 
 

 Tất cả tài liệu về thuốc của Lỗ Tấn

Go down 
Tác giảThông điệp
andy_chipTổng số bài gửi : 11
Join date : 10/05/2011

10052011
Bài gửiTất cả tài liệu về thuốc của Lỗ Tấn

<BLOCKQUOTE class="postcontent restore">1/ Những nét chính về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của Lỗ Tấn :

a.Cuộc đời :

- Loã Taán teân thaät laø Chu Thuï Nhaân , laø nhaø vaên caùch maïng noåi tieáng cuûa neàn vaên hoïc hieän ñaïi Trung Quoác nöûa ñaàu theá kyû XX , sinh naêm 1881 , maát 1936 , xuaát thaân trong moät gia ñình quan laïi sa suùt ôû tænh Chieát giang Trung Quốc .

- OÂng laø moät trí thöùc yeâu nöôùc coù tö töôûng tieán boä , hoïc nhieàu ngheà : Khai moû , haøng haûi , ngheà thuoác , cuoái cuøng quyeát taâm laøm vaên ngheä vôí mong muoán cöùu nöôùc , cöùu daân .

b/ Söï nghieäp :

- Khi làm văn nghệ ,Loã Taán chuû tröông duøng ngoøi buùt ñeå phanh phui caên beänh tinh thaàn cho quoác daân vôùi chuû ñeà “pheâ phaùn quoác daân tính” , nhaèm laøm thay ñoåi caên beänh tinh thaàn cho nhaân daân Trung Hoa .

- Ông ñaõ ñeå laïi nhiều taùc phaåm truyện ngắn ”; ñöôïc in thaønh 3 taäp : Gaøo theùt , Baøng Hoaøng , Chuyeän cuõ vieát theo loái môùi; một truyện vừa “AQ chính truyện, cùng một số tác phẩm Tạp văn

=> OÂng xöùng ñaùng la ønhaø vaên hieän thöïc xuaát saéc cuûa Trung Quốc .Naêm 1981 caû Theá giôùi kæ nieäm 100 naêm sinh của Lỗ Tấn vaø toân vinh oâng laø danh nhaân vaên hoaù theá giôùi
1/ Xuất xứ, thời điểm, hoàn cảnh và mục đích sáng tác truyện ngắn “Thuốc” :

- “Thuốc” được viết ngày 25/4/1919 và được đăng trên tạp chí “Tân thanh niên” đúng vào dịp phong trào Ngũ tứ nổ ra ở Trung Quốc.

- Mục đích viết “Thuốc” của Lỗ Tấn :

+ Chống sự mù quáng,mê tín dị đoan của người dân Trung Quốc, làm cho mọi người phải thức tỉnh để hiểu rõ thân phận của mình.Từ đó, tìm ra phương thuốc làm cho quần chúng giác ngộ cách mạng và làm cho cách mạng gắn bó với quần chúng.

+ Bày tỏ lòng tôn kính những người bạn đồng hương cùng chí hướng.

+ Rút ra bài học chua xót cho thế hệ mai sau về con đường và cách thức làm cách mạng.

+ Bộc lộ niềm hy vọng : máu của các liệt sĩ cách mạng sẽ không bị lãng quên.

2/ Tóm tắt cốt truyện và nêu ý nghĩa văn bản

* Tóm tắt cốt truyện:

- Vợ chồng lão Hoa Thuyên – chủ quán trà có con trai bị bệnh lao. Nhờ người giúp, lão Hoa Thuyên đi tìm mua chiếc bánh bao tẩm máu người tử tù về cho con ăn, vì cho rằng như thế sẽ khỏi bệnh.

- Đêm mùa thu, lão Hoa Thuyên xách đèn lồng đi mua bánh bao tẩm máu người và trở về nhà khi trời sáng. Buổi sáng hôm ấy, quán trà rất đông. Người ta bàn tán về phương thuốc bánh bao tẩm máu người có thể chữa lành bất kì kiểu bệnh lao nào, về người tử tù vừa bị chém sáng nay là Hạ Du, một nhà cách mạng kiên cường, nhưng chẳng ai hiểu gì về anh, nhiều người cho là anh bị điên.

- Thế rồi, cậu Thuyên cũng chết vì chiếc bánh bao ấy không trị được bệnh lao.

- Năm sau, vào tiết thanh minh, mẹ Hạ Du và bà Hoa Thuyên ra nghĩa địa thăm mộ con. Gặp nhau, hai người mẹ đau khổ và có sự đồng cảm với nhau. Họ rất ngạc nhiên khi thấy trên mộ Hạ Du xuất hiện một vòng hoa, hoa trắng hoa hồng xen lẫn nhau. Hai bà mẹ cùng nhau ra về. Mẹ Hạ Du vừa bước đi vừa lẩm bẩm nói một mình “Thế là thế nào nhỉ?”

* Ý nghĩa tác phẩm “Thuốc”:

- Người Trung Quốc cần có một thứ thuốc để chữa trị tận gốc căn bệnh mê muội về tinh thần.

- Nhân dân Trung Quốc không nên “ngủ say trong cái nhà hộp bằng sắt”; và người cách mạng thì không nên “bôn ba trong chốn quạnh hiu” mà phải gần gũi với quần chúng để vận động và giác ngộ họ.3/Ý nghĩa nhan đề truyện ngắn “Thuốc”:

“Thuốc” là một tiêu đề đa nghĩa :

+ Trước hết, nhà văn nói đến một phương thuốc chữa bệnh phản khoa học theo lối laïc haäu,meâ tín cuûa ngöôøi daân Trung Quoác tin raèng : chieác baùnh bao taåm maùu ngöôøi laø moät phöông thuoác chöõa ñöôïc beänh lao .

+ “Thuốc” đề cập đến một vấn đề khác sâu xa và khái quát hơn : đó là sự u mê, đớn hèn, mông muội về chính trị của quần chúng và bi kịch không được hiểu, không được ủng hộ của những người cách mạng.

+ Từ đó, tiêu đề tác phẩm có thêm một tầng nghĩa nữa sâu sắc hơn : phải tìm một phương thuốc làm cho quần chúng giác ngộ cách mạng và làm cho cách mạng gắn bó với quần chúng

.=> Thuoác được xem là phöông thuaät giaùc ngoä quaàn chuùng Trung Quốc .

4/Hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người tử tù cách mạng thể hiện :

- Tình trạng mê muội về y học của người dân Trung Quốc ( qua thái độ, hành động, tâm lý của vợ chồng lão Hoa Thuyên mua thuốc là chiếc bánh bao tẩm máu cho cậu Thuyên ăn với niềm tin con mình sẽ khỏi bệnh; Thái độ của của số đông người trong quán trà bàn luận về thuốc , xem đó như là thần dược sẽ chữa khỏi bệnh lao cho cậu Thuyên.)

- Tình trạng ấu trĩ về cách mạng của người dân Trung Quốc ( qua việc mua và bán bánh bao tẩm máu của người tử tù cách mạng ; qua những lời kháo nhau việc giao nộp Hạ Du- người chiến sĩ cách mạng để lĩnh thưởng)...

5/ Ý nghĩa của hình tượng những bông hoa trên mộ Hạ Du:

- Những bông hoa trên mộ Hạ Du đã cho thấy : phải chăng đã có người đã hiểu sự hi sinh cao cả, lí tưởng đẹp đẽ của Hạ Du và bày tỏ niềm cảm phục tiếc thương Hạ Du. Điều đó chứng tỏ sự chuyển biến về tình cảm và nhận thức của nhân dân Trung Quốc trước sự hy sinh của những chiến sĩ Cách mạng : không phải tất cả mọi người đều vô tình,hờ hững mà vẫn có những người thương tiếc, kính trọng họ.

- Từ đó Lỗ Tấn bày tỏ niềm hy vọng và mong ước nhân dân Trung Quốc sẽ tiến bộ hơn, có cái nhìn đúng hơn về cách mạng và những chiến sĩ cách mạng Trung Quốc trong tương lai.

6/Hình tượng Hạ Du trong tác phẩm. Qua cuộc bàn luận về Hạ Du trong quán trà, Lỗ Tấn muốn nói lên điều gì?
- Hạ Du không xuất hiện trực tiếp trong tác phẩm nhưng là một mắt xích quan trọng tạo nên ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm.

- Hạ Du là hình tượng tiêu biểu cho những người cách mạng sớm giác ngộ lí tưởng, dũng cảm, hiên ngang, dám tuyên truyền lí tưởng cách mạng với cả cai ngục trong những ngày chờ ra pháp trường. Nhưng buồn thay, nhân dân u mê không hiểu việc làm của anh: chú của anh thì cho là anh “làm giặc” nên đã đi tố giác anh, người dân thì chờ anh chết để lấy máu chữa bệnh, mọi người cho là anh bị “điên”, thậm chí mẹ anh cũng không hiểu được con mình.

à Xây dựng nhân vật Hạ Du, tác giả tuy có bày tỏ thái độ trân trọng và kính phục, song cũng ngầm ý phê phán anh làm cách mạng mà xa rời quần chúng.

7/Dụng ý sắp xếp thời gian nghệ thuật của Lỗ Tấn ở hai thời điểm mùa thu và mùa xuân trong tác phẩm Thuốc?

- Mùa thu, diễn ra hai cái chết của hai người trai trẻ với hai số phận khác nhau. Sự ra đi của họ như đồng điệu với cái tàn tạ vốn có của mùa thu.

- Mùa xuân, hai người mẹ có chung nỗi đau khổ mất con, dường như đã đồng cảm với nhau.

à Đặt câu chuyện vào vào thời gian của hai mùa: một mùa có tính chất tàn tạ và khép lại, một mùa có tính chất hồi sinh; tác giả dường như muốn gửi gắm vào đó một niềm hy vọng: Hi vọng về một sự hồi sinh.Từ đó nhà văn gieo vào lòng người đọc một niềm tin, một niềm hi vọng về một cuộc sống mới mẻ hơn, đỡ u ám hơn cho những số phận tối tăm đau khổ trong tác phẩm.

8/Ý nghĩa câu hỏi “Thế là thế nào?” của mẹ Hạ Du khi nhìn thấy vòng hoa trên nấm mộ Hạ Du?

- Câu hỏi trước hết chính là thể hiện sự bế tắc, lạ lẫm của bà mẹ khi ngay cả bà cũng không hiểu ý nghĩa việc làm của con trai.

- Câu hỏi còn thể hiện sự băn khoăn, đau khổ, tự trách của bà mẹ.

- Câu hỏi cũng là sự day dứt của nhà văn về mối quan hệ gắn bó giữa quần chúng và cách mạng.

nguồn: internet</BLOCKQUOTE>
Về Đầu Trang Go down
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Tất cả tài liệu về thuốc của Lỗ Tấn :: Comments

No Comment.
 

Tất cả tài liệu về thuốc của Lỗ Tấn

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THPT Tông Lệnh Online :: Diễn đàn trao đổi thông tin-
Chuyển đến 
Liên kết tới các mục
 Trang chủ
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 223 người, vào ngày Tue Sep 23, 2014 8:12 pm
Số lần truy cập

Tổng số lượt đã truy cập: lượt

Liên kết tới các website
Sở GD&ĐT Sơn La
ĐHSP Tây Bắc
CĐSP Sơn La
Violet THPT Tông Lệnh
Thuận châu ORG
Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội
Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi
Máy tính bỏ túi